Köpvillkor

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers
prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för
slutförsäljning.

Faktura
Som kreditkund hos LAN Assistans får du efter sedvanlig kreditprövning
varorna levererade till dig mot faktura, betalning skall vara oss tillhanda
senast 10 dagar efter leveransdatum.
För att bli kreditkund hos LAN Assistans krävs att du antingen har ett
inregistrerat företag eller är myndighet.
Betalas inte fakturan i tid, skickas en påminnelse ut, och påminnelseavgift
på 45 kronor.
Dröjsmålsränta tas ut med 2% per månad.
LAN Assistans äger rätt att utan förklaring neka till att leverera varor mot
faktura om vi så önskar.

Frakt
Frakt från 150 kronor.

Priser
Alla priser är i svenska kronor och visas i inkl. moms eller exkl. moms.
Eventuella miljöavgifter, på vissa produkter, kan tillkomma, mer information
angående miljöavgifter finns på, www.el-kretsen.se

Tillfälligt slut
Om en vara är tillfälligt slut så skickas övrigt beställda varor om inte
annat anges vid beställningen. Du kan alltid följa din order och orderhistorik
i länken under ”Dina sidor”.

Ej utlöst vara
För outlösta varor debiteras en expeditions och fraktkostnad på 250 kronor.

Skadat paket
Alla varor är transportförsäkrade. Vid skada skall du omgående meddela detta
till speditören där du hämtade/fick paketet. Personalen hjälper dig där.

Returer
Du har full retur/bytesrätt i 10 dagar om följande villkor uppfylls:
Varan är oanvänd, dvs, ej förstörd eller skadad och att varan ligger kvar i
obruten originalförpackningen vid återsändandet.
Faktura eller kopia medföljer varan vid returen.
Du står själv för returfrakten till oss och vår distributör, samt en
returhanteringskostnad på 250 kronor. OBS ! Du får ej skicka mot
postförskott/efterkrav. Uppge ditt postgiro eller bankgiro på returnotan.

Garanti
Samtliga varor har en garantitid på minst ett år vad beträffar material och
funktion, vid försäljning till konsument gäller garanti enligt
konsumentköplagen, vid uppenbara fel orsakade av handhavaren gäller ej
garantin, vid åberopande av garanti skall LAN Assistans kontaktas via mail,
med en så utförlig beskrivning som möjligt på felet, därefter återkommer vi
med instruktioner om hur ni ska gå tillväga för att få varan reparerad eller
utbytt.

Information om vår behandling av personuppgifter

Varför vi behandlar dina uppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas för det övergripande ändamålet att vi
ska kunna bedriva och utveckla vår verksamhet, vilket bland annat inkluderar
att dina uppgifter kan komma att behandlas för följande mer specifika ändamål:

-För ingående och fullgörande av
avtal med dig som kund, inklusive kundsupport, kundhantering, fakturering,
leverantörshantering och samarbete med olika samarbetspartners.

-Planering och organisering av vår
verksamhet.

-Ekonomi och bokföring.

-För att följa andra tillämpliga
lagar och regler samt för att uppfylla krav för relevanta certifieringar (t.ex.
loggning och annan övervakning av användande av våra IT-system).

-Säkerhetsändamål (t.ex.
incidentrapportering).

Vår rätt att behandla dina uppgifter
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att det är nödvändigt att
fullgöra avtal mellan oss och den organisation som du är verksam hos och
som är kund hos oss, för att det är nödvändigt för att fullgöra våra
rättsliga förpliktelser (t.ex. fullgöra bokföringsskyldighet) samt för att
behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen
i de fall dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte
väger tyngre. Vi anser att vi har berättigade intressen vid planering
och utveckling av vår verksamhet, administration av försäkringsärenden,
säkerhetsändamål, uppfyllelse av krav för relevanta certifieringar och dyl.
och i samband med rättsliga anspråk.

Till vilka vi kan lämna ut dina uppgifter
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom vår
koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster,
datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, våra övriga leverantörer
och samarbetspartners, banker, försäkringsbolag samt till myndigheter och andra
offentliga organ.

Behandling utanför EU/EES
Vi kommer inte att behandla
dina personuppgifter utanför EU/EES.

Hur länge vi behandlar dina uppgifter
Olika kategorier av personuppgifter behandlas olika länge. Allmänt kan dock
sägas att vi kommer att behandla dina personuppgifter under avtalstiden och
ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid
beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som
behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas
i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under
den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk.

Finansiering
Finansiering sker via vårt eget finansbolag. Separat avtal och villkor skickas
ut till dig när du väljer finansiering, då sker också en kreditprövning.

Försäkring
Önskas försäkring så är den giltig vid  köp av persondator, stationär eller
bärbar och skrivare. Försäkringen inkluderar även skärm, tangentbord, mus och
ev. extra minne. Det enda som krävs är att allt köps vid samma tillfälle och
finns på samma faktura.
Försäkringen gäller i hela Norden. För bärbar utrustning gäller försäkringen
i hela världen.
Försäkringen gäller från och med leveransdag och under förutsättning att
premien/fakturan betalas inom en månad efter leveransdagen.
Självrisken är 1.000 kronor per skada.
Skadat objekt ersätts med reparation eller likvärdigt objekt. Med likvärdigt
avses till ålder, skick och prestanda. Finns ej likvärdigt objekt lämnas
ersättning med närmast likvärdigt objekt.

Genom att beställa varor från LAN Assistans godkänner jag (köparen) samtliga ovanstående villkor.